N127 | december 2016

13. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU

  • dr. Uroš Krajnc
Ključne besede:
13. slovenski kongres o cestah in prometu

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: