S031 | december 2007

Celje, mesto ob Savinji, 18. septembra 2007

Tomaž OBERŽAN, univ. dipl. inž. grad.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: