Regijski centri za ravnanje z odpadki – cilji in realnost
S047 | december 2009

Regijski centri za ravnanje z odpadki – cilji in realnost

Darinka IGNJATOVIĆ, univ. dipl. inž. grad.
več...
Izkušnje pri izvajanju regijskega koncepta ravnanja z odpadki
S048 | december 2009

Izkušnje pri izvajanju regijskega koncepta ravnanja z odpadki

Milka LESKOŠEK, univ. dipl. inž. grad.
več...
Primerjava modelov razširjanja onesnaževal v ozračju
S049 | december 2009

Primerjava modelov razširjanja onesnaževal v ozračju

dr. Jure RAVNIK prof. dr. Matjaž HRIBERŠEK dr. Matej ZADRAVEC
več...
1
2
3
4

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: