Izvajanje gospodarske javne službe vodooskrbe na območju enotnega vodooskrbnega sistema javnega podjetja Mariborski vodovod d. d.
S069 | december 2012

Izvajanje gospodarske javne službe vodooskrbe na območju enotnega vodooskrbnega sistema javnega podjetja Mariborski vodovod d. d.

Danilo Burnač,magister ekonomskih in poslovnih ved, direktor javnega podjetja Mariborski vodovod d. d. in podpredsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije
več...
Lizimetri kot orodja upravljanja z vodnimi viri
S071 | december 2012

Lizimetri kot orodja upravljanja z vodnimi viri

mag.Irena Kopač, univ.dipl.inž.grad.
več...
1
2
3
4

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: