Ostanki citostatskih zdravil v okolju – neraziskan okoljski problem
S080 | maj 2013

Ostanki citostatskih zdravil v okolju – neraziskan okoljski problem

Polona Brezovšek,univ. dipl. biol.,

prof. dr. Metka Filipič

več...
Uporaba izotopov pri karakterizaciji podzemnih vod in njihovih interakcijah s površinskimi vodami
S081 | maj 2013

Uporaba izotopov pri karakterizaciji podzemnih vod in njihovih interakcijah s površinskimi vodami

Janja Vrzel, univ. dipl. inž. geol.,

izr. prof. dr.Nives Ogrinc

več...
UV filtri: Od človeka do okolja
S082 | maj 2013

UV filtri: Od človeka do okolja

Kristina Pestotnik, mag. farm.,

dr.Tina Kosjek, mag. farm.,

izr. prof. dr.Ester Heath, univ. dipl. kem.

več...
1
2
3
4

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: