Reševanje problematike kakovosti zraka v Mariboru s poudarkom na onesnaženju z delci
S091 | december 2013

Reševanje problematike kakovosti zraka v Mariboru s poudarkom na onesnaženju z delci

 • Živa Bobič Červek, univ. dipl. geog., višja svetovalka na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave,
 • Brigita Čanč, univ. dipl. inž., spec., direktorica Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje naravev
več...
Spremljanje vsebnosti suspendiranega materiala v rečni vodi Draves pomočjo on-line meritev
Kako do usklajenega medsektorskega upravljanja rečnih koridorjev sodobnih rek – primer spodnje Drave
S093 | december 2013

Kako do usklajenega medsektorskega upravljanja rečnih koridorjev sodobnih rek – primer spodnje Drave

 • dr. Aleš Bizjak, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
  Inštitut za vode Republike Slovenije,
 • Andrej Grmovšek, univ. dipl. geog.,
  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
 • Lucija Marovt, univ. dipl. komun., Alianta d.o.o.,
 • Mateja Softić, Alianta d.o.o.,
 • Simon Veberič, univ. dipl. biol., Zavod Republike Slovenijeza varstvo narave
več...
1
2
3

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: