Uradna otvoritev koroškega centra za ravnanje z odpadki - KOCEROD
S106 | december 2015

Uradna otvoritev koroškega centra za ravnanje z odpadki - KOCEROD

  • dr. Maša Ignjatović, IEI d.o.o.

več...
Toplarna Celje - objekt za izrabo energije trdnih komunalnih odpadkov
S107 | december 2015

Toplarna Celje - objekt za izrabo energije trdnih komunalnih odpadkov

  • dr. Filip Kokalj, univ. dipl. str., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo.

  • Marije Zabukovnik, univ. dipl. inž. el., Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.

več...
Projekt Ljubljanica povezuje - enostavni ukrepi, velik doprinos
S108 | december 2015

Projekt Ljubljanica povezuje - enostavni ukrepi, velik doprinos

  • Klaudija Sapač, univ. dipl. inž. VKI., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

  • asist. Katarina Zabret, univ. dipl. inž. grad., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

  • Prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

več...
1
2
3

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: