S125 | december 2016

EU projekt „Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Rugvica – Dugo Selo “ na Hrvaškem

  • mag. Petra Kralj Marhold, univ. dipl. inž. grad., IEI d.o.o., Slovenija
  • mag. Staša Varšek, univ. dipl. ekon., RCI Celje d.o.o., Slovenija
  • Hrvoje Majhen, dipl. ing. bioteh., ECOINA d.o.o., Hrvaška
Ključne besede:
aglomeracija Rugvica – Dugo Selo, kanalizacijski sistem, čistilna naprava, študija izvedljivosti, aplikacija, kohezijski fond

IEI d.o.o. iz Maribora, RCI d.o.o. iz Celja in Ecoina d.o.o. iz Zagreba smo v letu 2015 začeli z izdelavo dokumentacije za pridobitev nepovratnih EU kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Rugvica – Dugo Selo in nadgradnjo obstoječe čistilne naprave, locirane v naselju Novaki Oborovski na Hrvaškem. Nalogo smo uspešno zaključili leta 2017 ob dobrem sodelovanju članov projektnega tima, ki ga sestavljajo predstavniki Hrvatskih voda, Občine Dugo Selo, Občine Rugvica in komunalnega podjetja VIO ZŽ d.o.o. Skupen investicijski strošek projekta (brez 25 % DDV) znaša ca. 22,9 mio €.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: