S003 | december 2005

Gospodarjenje s povodjem/vodonosnikom kot ključni element zaščite vodnih virov

mag. Irena KOPAČ, univ. dipl. ing. grad.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: