N105 | december 2014

Gradnja čistilne naprave Pragersko

  • Kristijan Lukas

Institut za ekološki inženiring d. o. o. je sklenil z Občino Slovenska Bistrica pogodbo o izvedbi storitev strokovnega nadzora gradnje za operacijo »Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode«.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: