N002 | december 2005

Inventarizacija objektov in opreme ter analiza prostorskih možnosti zalociranje tehničnih enot ravnanja z odpadki goriške statistične regije

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: