S114 | december 2016

IZKUŠNJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI OBJEKTOV KOMUNALNE HIDROTEHNIKE, FINANCIRANIH S SREDSTVI KOHEZIJSKEGA SKLADA EU V FINANČNI PERSPEKTIVI 2007-2013

  • dr. Uroš Krajnc, univ.dipl.inž.grad., IEI d.o.o.
Ključne besede:
Izkušnje pri načrtovanju in izvedbi objektov komunalne hidrotehnike, financiranih s sredstvi kohezijskega sklada EU v finančni perspektivi 2007-2013

Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod  ter ravnanja z odpadki je bilo iz sredstev Kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2007-2013  financirano 45 projektov investicijska vrednost projektov je bila 887.922.558 €. Strokovnjaki Instituta za ekološki inženiring so sodelovali pri osemnajstih kohezijskih projektih, ki so imeli investicijsko vrednost 310.307.969 € kot pripravljavci vloge za financiranje, projektanti, izdelovalci razpisnih dokumentacij ali nadzorni inženirji. Čeprav se izvedba objektov komunalne hidrotehnike, financiranih s sredstvi kohezijskega sklada EU v finančni perspektivi 2007-2013 prikazuje kot velik uspeh, pa smo kot aktivni spremljevalci zasledili več problemov, ki so otežili samo izvajanje projektov in postavili investitorje občine, izvajalce del in nadzornike del pred neštete probleme, ki niso bili potrebni.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: