S115 | december 2016

IZVAJANJE PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA SISTEM C

  • Danilo Šilec, univ. dipl. inž. str., IEI d.o.o.
Ključne besede:
oskrba s pitno vodo, Pomurje, sistem C

S projektom  »Oskrba Pomurja s pitno vodo -sistem C« je izvedena izgradnja pomurskega vodovoda za občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje in je del kompleksne izgradnje Pomurskega vodovoda, katera zajema celotno Pomurje skupno s 27 občinami tega območja. 

Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in s tem dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva predmetnih občin z neoporečno pitno vodo, po sodobnih načelih, v skladu z dognanji sodobne tehnike in stroke, katerega rešitve bodo racionalno sprejemljive in realno izvedljive in katerega bodo predmetne občine izvajale pod dogovorjenimi pogoji.

Cilj izgradnje je tako zagotovitev ustrezne pitne vode 39.229 prebivalcem tega območja (8 občin).

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: