S069 | december 2012

Izvajanje gospodarske javne službe vodooskrbe na območju enotnega vodooskrbnega sistema javnega podjetja Mariborski vodovod d. d.

Danilo Burnač,magister ekonomskih in poslovnih ved, direktor javnega podjetja Mariborski vodovod d. d. in podpredsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: