N095 | december 2013

Kanalizacija in čistilna naprava v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji

  • Brigita Žiberna

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: