S018 | december 2006

Kartiranje habitatnih tipov in vrst na območjih posegov v prostor

prof. dr. Mihael J. TOMAN

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: