S002 | december 2005

Kriteriji in postopki financiranja kanalizacijskih objektov s sredstvi fondov Evropske unije

dr. Uroš KRAJNC; univ. dipl.inž. grad.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: