S071 | december 2012

Lizimetri kot orodja upravljanja z vodnimi viri

mag.Irena Kopač, univ.dipl.inž.grad.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: