S118 | december 2016

NUJNA INTERVENTNA IN SANACIJSKA DELA ZARADI IZLITJA KURILNEGA OLJA NA OBMOČJU VODONOSNIKA VRBANSKI PLATO

  • Miha Kračun, dipl. inž. ok. grad. (UN),
  • dr. Boštjan Rajh,
  • Ines Levačić, univ. dipl. gosp. inž.,
  • Željko Blažeka, univ. dipl. inž. gradb.,
  • Irena Kopač, univ. dipl. inž. gradb.
Ključne besede:
izlitje, kurilno olje, Mestna občina Maribor, pitna voda, remediacija, vodnjaki, vodonosnik, onesnaženje

Vodonosnik Vrbanski plato je najpomembnejši vir pitne vode v severovzhodni Sloveniji. Med drugimi je njegova posebnost ta, da del toka podzemne vode teče do črpališča pod mestom Maribor, v stari geološki strugi reke Drave. V marcu 2016 je iz dovodne cevi rezervoarja na dvorišču občinske stavbe, ki leži v ožjem vodovarstvenem območju (VVO II.) iztekla večja količina kurilnega olja. V članku povzemamo uvedene postopke in ukrepe za preprečitev širjenja in zmanjševanje onesnaženja ter zaščite črpališča Vrbanski plato, ki so bila del nujnih interventnih in sanacijskih del zaradi izlitja kurilnega olja.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: