Izdajatelj:

INSTITUT ZA EKOLOŠKI INŽENIRING, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Odgovorna urednica:

mag. Petra Kralj Marhold

Uredniški odbor:

  • mag. Irena Kopač
  • dr. Jure Ravnik
  • dr. Uroš Krajnc

Lektoriranje slovenskega jezika:

Nataša Škorjanc Strnad

Lektoriranje angleškega prevoda:

dr. Jure Ravnik

Naklada:

1000 kosov

ISSN 1854-3758

Programska zasnova (66 kB)

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: