N068 | december 2010

O posvetu Poplavna varnost in uporabne informacijske tehnologije

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: