S019 | december 2006

Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest

dr. Uroš KRAJNC, univ. dipl .inž. grad.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: