S116 | december 2016

OSKRBA S PITNO VODO POMURJA SISTEM C IZDELAVA PROJEKTOV IZVEDENIH DEL ZA TRANSPORTNE IN DELNO PRIMARNE VODOVODE S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI

  • Jernej Jerman, kom.inž., IEI d.o.o. 
  • Ksenija Petrič, kom.inž., IEI d.o.o.
Ključne besede:
Projekt izvedenih del PID, transportni in primarni vodovodi s pripadajočimi objekti, projektant, geodet, nadzor, izvajalec, tehnični pregled, uporabno dovoljenje

V letu 2015 so se zaključile izgradnje transportnih in primarnih vodovodov s pripadajočimi objekti v sklopu področja oskrbe s pitno vodo v Pomurju. Projekt je predstavljal pomemben člen Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in je financiran iz Kohezijskega sklada. Namen projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistema C je celovita oskrba s pitno vodo na območju osmih pomurskih občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sv. Jurij ob Ščavnici in Veržej. Sodelujoče občine so se v preteklosti srečevale z problemom nezadostnih količin pitne vode, težavami pri oskrbi zaradi oporečne vode, ponekod pa vodovodni sistemi niti še niso bili zgrajeni. Osnovni namen povezave občin celovitega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja, ki je razdeljen v tri sisteme: A, B in C, je zagotovitev varne in trajne oskrbe prebivalstva s kakovostno pitno vodo in uresničitev zastavljenih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za zdravo življenje na območju vseh vključenih občin.

Po izgradnji sledi predaja izgrajene infrastrukture v uporabo in upravljanje. Pred predajo v uporabo in upravljanje pa je potrebno usklajevanje predhodnih faz projekta (projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo) do faze projekta izvedenih del. Skladna izgradnja in posledično pripravljen projekt izvedenih del skladen s prejšnjimi fazami projekta je nujen za uspešno opravljene tehnične preglede, kot osnovo za izdajo uporabnih dovoljenj. Prav tako je uskladitev potrebna za brezhibno izdelavo katastra obstoječe komunalne infrastrukture.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: