S080 | maj 2013

Ostanki citostatskih zdravil v okolju – neraziskan okoljski problem

Polona Brezovšek,univ. dipl. biol.,

prof. dr. Metka Filipič

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: