S123 | december 2016

Politično vrednotenje vode

  • izr. prof. dr. Mihael Brenčič, univ.dipl.inž. geol., Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Geološki zavod Slovenije
Ključne besede:
vrednost vode, cilji trajnostnega razvoja, visoki panel o vodi, vladovanje vodi keywords: value of water, sustainable development goals, High Level Panel on Water, water governance

Podan je pregled organizacijskih in konceptualnih izhodišč, na katerih temeljijo sodobni globalni politični premisleki o vrednotenju in vrednosti vode. Podan je pregled aktivnosti, ki v povezavi s tem potekajo pod okriljem Organizacije združenih narodov in Visokega panela o vodi, ki ga sestavljajo voditelji enajstih držav članic OZN. Podrobneje so predstavljeni cilji akcijskega načrta panela in rezultati procesa Bellaigo, na katerem so člani panela podali podrobnejša izhodišča za politično vrednotenje vode.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: