S101 | december 2014

Poplave nas vedno bolj ogrožajo. Zakaj? Kako rešujemo ta problem?

  • dr. Uroš KRAJNC, univ. dipl. inž. grad., IEI

Ključne besede:
poplave v zgodovini, Slovenija, poplavna direktiva, Savinja, Drava

Slovenijo vse pogosteje ogrožajo poplave. Zaskrbljena javnost se sprašuje, kako se država odziva na poplave. V članku želim prikazati zgodovinski prerez poplav v svetu in Sloveniji, zastoj pri reševanju tega problema v samostojni Sloveniji, poplavno direktivo Evropske unije, njeno implementacijo v Sloveniji in projekte na Savinji in Dravi, ki se trenutno izvajajo.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: