S001 | december 2005

Pregled gradnje čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih vod v Sloveniji

Radoslav Vodopivec, univ. dipl. inž. str.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: