S113 | december 2016

PRIMERJAVA OBRATOVANJA KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

  • Anica Jovandarić, dipl.inž.kem.tehnol., Alpeng d.o.o.
  • Radoslav Vodopivec, univ.dipl.inž.str., Alpeng d.o.o.
Ključne besede:
Uradna otvoritev koroškega centra za ravnanje z odpadki - KOCEROD

V članku so predstavljene  ugotovitve analiz obratovanja nekaterih komunalnih čistilnih naprav v Sloveniji. Analiza je bila izvedena v sklopu diplomskega dela Anice Jovandarić na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. Andreje Žgajnar Gotvajn . V analizi smo primerjali letne monitoringe 17 komunalnih čistilnih naprav za leto 2011 in 2012,  projektirano in dejansko porabo električne energije. Ker namen tega članka ni izpostavljanje posameznih čistilnih naprav, temveč samo splošna primerjava obratovanja, imen analiziranih komunalnih  naprav ne navajamo.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: