S122 | december 2016

PROIZVODNJA BIOPLINA IZ ODPADNIH TOKOV PREHRAMBNE INDUSTRIJE

  • Gregor D. Zupančič,
  • Mario Panjičko,
  • Željko Blažeka
Ključne besede:
PROIZVODNJA BIOPLINA IZ ODPADNIH TOKOV PREHRAMBNE INDUSTRIJE

V predstavljenem prispevku avtorji podajamo pregled nad anaerobno obdelavo nekaterih odpadnih tokov prehrambne industrije. Za predstavitev smo si izbrali področje pivovarniške in mlekarniške industrije, kjer je anaerobna tehnologija obdelave odpadnih tokov in pridobivanja bioplina najbolj razširjena, prav tako pa imamo na tem tudi največ izkušenj v dolgoletnem delu.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: