N136 | november 2017

Projekt FRISCO – bilateralni projekt Slovenije in Hrvaške za zmanjšanje poplavne nevarnosti na mejnih rekah

  • dr. Uroš Krajnc

 

Projekt zmanjševanja poplavne ogroženosti Slovenije v obdobju 2017–2021 podpirajo tudi INTERREG-ovi (Evropski regionalni sklad) bilateralni programi za obdobje 2014–2020 Slovenija-Hrvaška. Projekt z imenom FRISCO obsega zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane.

Ključne besede:
Projekt FRISCO – bilateralni projekt Slovenije in Hrvaške za zmanjšanje poplavne nevarnosti na mejnih rekah

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: