S108 | december 2015

Projekt Ljubljanica povezuje - enostavni ukrepi, velik doprinos

  • Klaudija Sapač, univ. dipl. inž. VKI., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

  • asist. Katarina Zabret, univ. dipl. inž. grad., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

  • Prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

Ključne besede:
Projekt Ljubljanica povezuje - enostavni ukrepi, velik doprinos

Reka Ljubljanica, pomemben element prostora naše prestolnice, zagotavlja številne ekonomske in ekološke funkcije, ki se odražajo v kakovosti življenja okoliških prebivalcev. Ravno zaradi tega smo si pred tremi leti na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani zastavili cilje za izboljšanje pogojev za prehajanje rib čez ovire na Ljubljanici, ki smo jih začeli uresničevati s pomočjo evropskega finančnega inštrumenta LIFE+. Projekt pa ima poleg omenjenih ciljev tudi velik znanstveni doprinos. 

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: