S047 | december 2009

Regijski centri za ravnanje z odpadki – cilji in realnost

Darinka IGNJATOVIĆ, univ. dipl. inž. grad.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: