S091 | december 2013

Reševanje problematike kakovosti zraka v Mariboru s poudarkom na onesnaženju z delci

  • Živa Bobič Červek, univ. dipl. geog., višja svetovalka na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave,
  • Brigita Čanč, univ. dipl. inž., spec., direktorica Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje naravev
Ključne besede:
Zrak, kakovost zraka, Maribor, delci, PM10, načrt za kakovost zraka, projekt Pminter

Meritve kakovosti zunanjega zraka potekajo v Mariboru že 25 let. Gledano v celoti se je stanje v tem času postopoma izboljševalo. Med najbolj problematična onesnaževala sodijo delci PM10, saj so bile v zadnjih letih dnevne koncentracije večkrat nad zakonsko predpisano mejno vrednostjo. Zato smo na Mestni občini Maribor skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje pripravili odlok o načrtu za kakovost zraka, ki predvideva ukrepe za reševanje omenjene problematike. Pomagali smo si z izsledki projekta PMinter.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: