N094 | december 2013

Srečanje mladih raziskovalcev IEI-ja in njihovih mentorjev

  • mag. Irena Kopač
  • Polona brezovšek

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: