S107 | december 2015

Toplarna Celje - objekt za izrabo energije trdnih komunalnih odpadkov

  • dr. Filip Kokalj, univ. dipl. str., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo.

  • Marije Zabukovnik, univ. dipl. inž. el., Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.

Ključne besede:
Toplarna Celje - objekt za izrabo energije trdnih komunalnih odpadkov

Sodobna družba proizvaja vedno več odpadkov in del te družbe ter tovrstnega načina življenja smo tudi sami. Tovrstnega dejstva in podatkov se malokdo zaveda, saj se za povprečnega državljana "ravnanje" z odpadki konča, ko so ti odloženi v zabojnik. 

Splošno uveljavljene življenjske navade in ekonomski standard nas uvršča med druge povprečno razvite države Evrope, kar ima za posledico tudi primerljivo ustvarjanje odpadkov, tako po količini kot sestavi. 

Ravnanje z odpadki je v naši državi določeno z Zakonom o varstvu okolja. Glavnina ravnanja je v pristojnosti občin, nekatere dejavnosti pa so v pristojnosti države. Regionalni pristop pri ravnanju z odpadki se je prvi udejanjil na področju Savinjske regije v Celju. Ta regija ima dobrih 200.000 prebivalcev in vsakoletno proizvede okrog 100.000 ton komunalnih odpadkov. 

Potem, ko odpadke že proizvedemo in jih ne moremo ponovno uporabiti, je potrebna predelava odpadkov skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki. Ta predvideva najprej snovno izrabo, šele nato energijsko izrabo. Pri celjskem konceptu se tako v Toplarni Celje izkorišča samo frakcijo odpadkov, ki je ni mogoče snovno izrabiti, istočasno pa jo je zaradi dovolj visokega energijskega potenciala smiselno izkoristiti za proizvodnjo energije. Takšen energetski potencial se sicer drugje po Sloveniji odlaga na deponije ali odvaža v tujino. Odlaganje tovrstnega materiala pa je v nasprotju z evropskimi smernicami in domačo zakonodajo.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: