S119 | december 2016

TOPLOGREDNI PLINI PRI ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA TER RAVNANJU Z ODVEČNIM BLATOM

  • Dr. Boštjan Rajh, univ. dipl. inž. str.
Ključne besede:
odpadne vode, odvečno blato iz čistilnih naprav, ogljični odtis, toplogredni plini

Malokdo se zaveda, da prihaja do nastajanja emisij toplogrednih plinov tudi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ravnanje z odvečnim blatom, ki nastaja na čistilni napravi kot ostanek povzroča v sistemu kanalizacije še dodatne emisije toplogrednih plinov. Toda, do kakšne skupne količine emisij toplogrednih plinov točno prihaja, dejansko ne ve nihče. Lahko jih pa dokaj natančno ocenimo s pomočjo ogljičnega odtisa in prav to bomo poskušali prikazati v tem prispevku na primeru kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v aglomeraciji Gameljne v Sloveniji. Analiza je pokazala, da v sistemu kanalizacijske mreže in čistilne naprave nastajajo občutno manjše emisije toplogrednih plinov kot pa jih povzroča uporaba pretočnih greznic. Pri ravnanju z odvečnim blatom pa se je izkazalo, da odlaganje in vnos v tla predstavljata veliko večjo obremenitev okolja kot pa različni termični načini ravnanja z odpadnim blatom, ki so v današnjem času najpogosteje v uporabi. 

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: