S081 | maj 2013

Uporaba izotopov pri karakterizaciji podzemnih vod in njihovih interakcijah s površinskimi vodami

Janja Vrzel, univ. dipl. inž. geol.,

izr. prof. dr.Nives Ogrinc

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: