S106 | december 2015

Uradna otvoritev koroškega centra za ravnanje z odpadki - KOCEROD

  • dr. Maša Ignjatović, IEI d.o.o.

Ključne besede:
Uradna otvoritev koroškega centra za ravnanje z odpadki - KOCEROD

V avgustu 2015, je začelo obratovati odlagališče obdelanih odpadkov Zmes. Izdano uporabno dovoljenje in zagon odlagališča predstavljata uspešen zaključek več kot desetletje trajajoče kalvarije projekta KOCEROD. Projekt je bil zasnovan v obliki dveh podprojektov: izgradnje Koroškega centra za ravnanje z odpadki na lokaciji Mislinjska Dobrava (občina Slovenj Gradec), kjer so objekti obdelave in izgradnje omenjenega odlagališča preostanka odpadkov Zmes, v občini Prevalje. Projekt pokriva ravnanje z odpadki 12 občin (Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica) z okrog 74.000 prebivalci.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: