S030 | december 2007

Urejanje visokovodnega režimareke Dravinje, vodnogospodarsko načrtovanje nekoč in danes

mag. Smiljan JUVAN, univ. dipl. inž. grad.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: