S039 | december 2008

Večfazni tokovi v industriji in okolju

dr. Jure RAVNIK, univ. dipl. fiz.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: