S120 | december 2016

VREDNOSTI IN SESTAVA GOSPODINJSKE PORABE VODE IN NJIHOVE PROGNOZE

  • dr. Daniel Kozelj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Ključne besede:
PROIZVODNJA BIOPLINA IZ ODPADNIH TOKOV PREHRAMBNE INDUSTRIJE

Pretekle in trenutne povprečne vrednosti gospodinjske porabe so pomembni pokazatelji njihovega gibanja v prihodnosti. Poznavanje posameznih kategorij gospodinjske porabe in dejavnikov, ki vplivajo na njihove vrednosti, je ključno za napovedovanje gibanja vrednosti v prihodnje. Prikazani so podatki iz Slovenije in tujine ter povzete nekatere študije prognoze gospodinjske porabe.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: