S009 | junij 2006

Z ekoremediacijami do zdravega okolja tudi v Sloveniji

dr. Ana VOVK KORŽE, prof. geografije in zgodovine dr. Danijel VRHOVŠEK, univ. dipl. biol.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: