Pri izbiri fasaderstva za izdelavo fasade in izolacijo hiše cena igra pomembno vlogo. Večina naročnikov fasaderskih storitev sicer na prvo mesto postavlja kakovost fasade. To je logično na nek način, saj je fasada hiše, v kollikor je pravilno in kakovostno narejena, doživljenjska. Drugi faktor, ki vsaj pri večini naročnikov igra pomembno vlogo pa je cena. Redki lastniki objektov sicer iščejo najcenejšega fasaderja, zakaj? Ker je bolj varno plačati malenkost več – razlike v ceni fasaderstev niso velike – in biti siguren, kot pa zaradi nekaj evrov prevzeti tvaganje, ki ga predstavlja fasaderstvo z nizko ceno.

Poglejte si primer cenika fasaderskih del, kaj zajema cena fasade, koliko stanejo različne vrste stiropora za fasado (katere so vrste stiropora za fasado) in koliko znaša cena fasade, v kolikor se računa samo delo, brez materiala. Read more

Mnogi lastniki hiš in vrtov se srečujejo z vprašanjem, kam pospraviti orodje. Orodje sicer lahko pospravljamo v hišo, a imamo potem težave z umazanijo, orodje je treba dlje nositi, poleg tega pa zavzame kar nekaj prostora. Ena izmed zelo dobrih rešitev v tem primeru je nakup oz. izdelava vrtne lope. Vrtna lopa je namreč lahko locirana poleg vrta ali rastlinjaka, ki ga urejamo, nudi dovolj prostora, cena pa ni previsoka. Poglejmo si kakšne so cene vrtne lope in kakšne možnosti nam ponujajo.

Kakšen je namen uporabe vrtne lope?

Vrtna lopa za shranjevanje drv

Preden začnete z iskanjem prave vrtne lope se morate vprašati, zakaj jo potrebujete. V vrtno lopo nekateri spravljajo le drva. Tako lahko izbirate le med takimi lopami, ki so namenjene shranjevanju drv. Cena vrtnih lop za drva zanaša od slabih 100 € dalje. Lahko pa so večjih ali manjših dimenzij. Z velikostjo pa nekoliko sorazmerno raste tudi cena.

Vrtna lopa za shranjevanje orodja

Pri shranjevanju orodja so želje ali zahteve lahko zelo različne od enega do drugega uporabnika. Nekateri imajo več orodja ali pa večje orodje, drugi manj. Najmanjše lope za shranjevanje orodja so na voljo že za cca 40 €. Cene vrtnih lop nato segajo tudi do več sto oz. tudi preko 1000 €, odvisno od velikosti in materialov.

Vsestranske vrtne lope

Ena izmed najpogostejših izbir uporabnikov je nakup vrtne lope ki služi shranjevanju orodja, hkrati pa nudi dovolj prostora za pospravljanje še česa. Take vrtne lope lahko izgledajo kot manjše hiške, lahko pa kot kontejnerji (kovinske). Slednje je dobra izbira, kjer je izgled manj pomemben, bolj pa je pomembna obstojnost.

 

Fasada sicer ni direktno povezana s prezračevanjem hiše, a vendar vpliva na to, kakšne so potrebe po prezračevanju. Debelejša izolacija pomeni manj toplotnih izgub a hišo tudi bolj zapre.

Občutek dobrega počutja, ki prav tako prihrani energijo!

Stavbe so med največjimi porabniki energije. Slabo izolirane fasade ali fasade brez izolacije so odgovorne za do 40% izgube energije.

Lepo in toplo pozimi, prijetno hladno poleti …

V dobro izolirani hiši  obstaja zdravo in uravnoteženo podnebje skozi celo leto. V hladnem vremenu se temperatura notranjosti neizoliranih zunanjih sten bistveno zniža: ne samo občutek “prepiha”, temveč tudi nevarnost nastanka plesni. Ta učinek lahko preprečimo s toplotno izolacijo, kar pomeni, da lahko uživate v prijetnem občutku in zdravi klimi v prostoru skozi celo leto.

NISO VSE IZOLACIJE FASADE USTVARJENE ENAKO …

Izolacija z EPS

POLISTIREN

→ Polistiren (EPS) se danes uporablja v več kot 70% vseh izolacijskih aplikacij. Izolacijski material je enostaven za uporabo; sistemi so požarno odporni.
Temni premazi barve se ne smejo nanašati na EPS. Rezervacije v zvezi s tem izdelkom so pretežno okoljske.

Izolacija z mineralno volno KEIM

MINERALNA VOLNA

→ Izolacijske plošče iz mineralne volne izdelujemo predvsem iz naravnih kamnin in zato niso vnetljive. Na sisteme z ploščami iz mineralne volne ali ploščami iz kamene mineralne volne je mogoče uporabiti tudi temnejše barve. Na področju mineralne volne KEIM AquaRoyal-MW stoji za maksimalno uravnavanje vlage, ki zmanjšuje alge in plesni.

Mineralna pena KEIM Xpor System

MINERALNA PENA

→ Izolacijske plošče iz mineralne pene predstavljajo popolnoma mineralni in ekološki tip gradnje. Sistem KEIM X-Por je certificiran z naravnim pečatom za okolje. Izolacijski učinek plošč iz mineralne pene je nekoliko manjši od prejšnjega, vendar poleti zagotavlja odlično toplotno izolacijo, ni vnetljiv, ustreza naravnemu okolju in zagotavlja prijetno klimo v notranjosti.

Več o Cena fasade

Trajnostni razvoj je organizacijski princip za doseganje ciljev človekovega razvoja, obenem pa ohranja sposobnost naravnih sistemov, da zagotovijo naravne vire in storitve ekosistemov, od katerih so odvisni gospodarstvo in družba . Želeni rezultat je stanje družbe, v katerem življenjski pogoji in raba virov še naprej zadovoljujejo človeške potrebe, ne da bi ogrozili celovitost in stabilnost naravnega sistema. Trajnostni razvoj lahko opredelimo kot razvoj, ki ustreza potrebam sedanjosti, ne da bi ogrozil sposobnost prihodnjih generacij.Medtem ko sodoben koncept trajnostnega razvoja izhaja večinoma iz poročila Brundtlanda iz leta 1987, je ta temelj tudi v prejšnjih idejah o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in okoljskih vprašanjih v 20. stoletju. Ko se je koncept razvil, se je bolj osredotočil na gospodarski razvoj , družbeni razvoj in varstvo okolja za prihodnje generacije. Predlagano je bilo, da je treba izraz “trajnost” obravnavati kot cilj človeštva za ravnotežje med človekom in ekosistemom (homeostaza), medtem ko se “trajnostni razvoj” nanaša na celostni pristop in časovne procese, ki nas vodijo do končne točke trajnosti. ” . [1]Sodobna gospodarstva si prizadevajo uskladiti ambiciozen gospodarski razvoj in obveznosti ohranjanja naravnih virov in ekosistemov , saj se običajno obravnavata kot sporna narava. Namesto da se zaveze glede podnebnih sprememb in drugi trajnostni ukrepi obravnavajo kot droga [ nejasna ] za gospodarski razvoj, bo obračanje in spodbujanje tržnih priložnosti prineslo več koristi. [ Neuravnotežena mnenje? • Gospodarski razvoj, ki ga prinašajo takšna organizirana načela in prakse v gospodarstvu, se imenuje Upravljani trajnostni razvoj (MSD). [ potreben atribut ]Koncept trajnostnega razvoja je bil – in še vedno – podvržen kritikam, vključno z vprašanjem, kaj je treba ohraniti v trajnostnem razvoju. Trdili so, da trajnostna raba neobnovljivega vira ne obstaja , saj bo katera koli pozitivna stopnja izkoriščanja sčasoma privedla do izčrpanja končnih zalog zemlje; [2] : 13 ta perspektiva povzroča industrijsko revolucijo kot celoto nevzdržno. [3] : 20f [4] : 61–67 [5] : 22fTrdilo se je tudi, da je bil pomen koncepta oportunistično raztegnjen od “upravljanja ohranjanja” do “gospodarskega razvoja”, in da je Brundtlandovo poročilo spodbujalo nič drugega kot običajno strategijo za svetovni razvoj, z nejasnim in nejasnim konceptom. kot slogan za odnose z javnostmi ( glej spodaj ). [6] : 48–54 [7] : 94–99Cilji trajnostnega razvoja (SDG)Septembra 2015 je Generalna skupščina Združenih narodov uradno sprejela “univerzalno, integrirano in preoblikovalno” agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 , ki je niz 17 ciljev trajnostnega razvoja . Cilje je treba izvesti v vseh državah od leta 2016 do leta 2030.Izobraževanje za trajnostni razvoj (ESD)Izobraževanje za trajnostni razvoj (ESD) je opredeljeno kot izobraževanje, ki spodbuja spremembe znanja , spretnosti, vrednot in odnosov, da bi omogočilo bolj trajnostno in pravično družbo . ESD želi okrepiti in opremiti sedanje in prihodnje generacije za zadovoljevanje njihovih potreb z uporabo uravnoteženega in celostnega pristopa k ekonomskim , socialnim in okoljskim razsežnostim trajnostnega razvoja. [20]KonceptKoncept izobraževanja za trajnostni razvoj je nastal zaradi potrebe po izobraževanju za reševanje vse večjih okoljskih izzivov, s katerimi se sooča planet . Da bi to dosegli, se mora izobraževanje spremeniti, da bi zagotovili znanje , spretnosti, vrednote in stališča, ki učencem omogočajo, da prispevajo k trajnostnemu razvoju. Hkrati je treba okrepiti izobraževanje v vseh programih, programih in dejavnostih, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj mora biti vključen v izobraževanje, izobraževanje pa mora biti vključeno v trajnostni razvoj. ESD je celostno in transformacijsko izobraževanje in zadeva učne vsebine in rezultate,pedagogika in učno okolje (UNESCO, 2014). [20] Kar zadeva učne vsebine, kot so učni načrti , kompleksni izzivi trajnostnega razvoja, s katerimi se soočajo družbe, presegajo meje in več tematskih področij. Izobraževanje mora zato obravnavati ključna vprašanja, kot so podnebne spremembe , revščina in trajnostna proizvodnja . ESD spodbuja vključevanje teh kritičnih vprašanj trajnostnega razvoja v lokalne in globalne kontekste v kurikulum, da bi učence pripravil na razumevanje in odzivanje na spreminjajoči se svet. ESD želi ustvaritiučni rezultati, ki vključujejo ključne kompetence, kot so kritično in sistemsko razmišljanje , sodelovanje pri odločanju in prevzemanje odgovornosti za sedanje in prihodnje generacije . Da bi dosegli tako raznolika in razvijajoča se vprašanja, ESD uporablja inovativno pedagogiko , spodbuja poučevanje in učenje na interaktivni način, ki se osredotoča na učenca in omogoča raziskovalno, akcijsko in transformativno učenje . Učenci so sposobni kritično in sistematično razmišljati o vrednotah in odnosih za trajnostno prihodnost. Od tradicionalnega enosmernega posredovanja znanjani dovolj, da bi navdihnili učence, da ukrepajo kot odgovorni državljani , ESD pa vključuje ponovno razmislek o učnem okolju , fizičnem in virtualnem. ESD velja za vse ravni formalnega, neformalnega in neformalnega izobraževanja kot sestavnega dela vseživljenjskega učenja . Učno okolje se mora prilagoditi in uporabiti celostnopolitični pristop, da bi filozofijo trajnostnega razvoja vključilo. Krepitev zmogljivosti učiteljev in podpora politik na mednarodni, regionalni, nacionalni in lokalni ravni prispeva k spremembam v učnih institucijah . Usposobljeni mladi in lokalne skupnosti, ki sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, postanejo ključni akterji pri spodbujanju trajnostnega razvoja.[20]Desetletje ZN za trajnostni razvojZ začetkom desetletja Združenih narodov za izobraževanje za trajnostni razvoj (2005–2014) se je začelo globalno gibanje za preusmeritev izobraževanja v odgovor na izzive trajnostnega razvoja. Na podlagi dosežkov desetletja, ki je bil naveden v deklaraciji Aichi-Nagoya o ESD, je UNESCO na 37. zasedanju svoje generalne konference potrdil globalni akcijski program za ESD (GAP). V resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov A / RES / 69/211, ki je bila objavljena na svetovni konferenci UNESCO o ESD leta 2014, je cilj GAP razširiti ukrepe in dobre prakse. UNESCO ima skupaj s svojimi partnerji pomembno vlogo pri doseganju ključnih dosežkov, ki zagotavljajo spodbujanje načel trajnostnega izobraževanja in usposabljanja prek formalnega, neformalnega in neformalnega izobraževanja.. [21]Mednarodno priznavanje ESD kot ključnega dejavnika za trajnostni razvoj stalno narašča. Vloga ESD je bila priznana na treh večjih srečanjih OZN o trajnostnem razvoju: Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru v Braziliji ; Svetovni vrh o trajnostnem razvoju iz leta 2002 v Johannesburgu v Južni Afriki ; in konferenca ZN o trajnostnem razvoju (UNCSD) iz leta 2012 v Rio de Janeiru. Drugi ključni globalni sporazumi, kot je Pariški sporazum (člen 12), prav tako priznavajo pomen VITR. Danes je ESD verjetno v središču agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja.(Združeni narodi, 2015). SDG priznavajo, da morajo vse države spodbujati ukrepe na naslednjih ključnih področjih – ljudje, planet , blaginja, mir in partnerstvo -, da bi se spoprijeli s svetovnimi izzivi, ki so ključni za preživetje človeštva . VITR je izrecno omenjen v Cilj 4.7 SDG4, katerega cilj je zagotoviti, da vsi učenci pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, in se razume kot pomembno sredstvo za doseganje vseh 16 ciljev trajnostnega razvoja (UNESCO, 2017). [20]DomeneGlej tudi: Planetarne meje in Triple bottom lineShema trajnostnega razvoja: na sotočju treh sestavnih delov. (2006)Trajnostni razvoj ali trajnost je opisan v smislu treh področij, dimenzij, področij ali stebrov, tj. Okolja, gospodarstva in družbe. Okvir s tremi področji je prvotno predlagal ekonomist René Passet leta 1979. [22] Prav tako je bil oblikovan kot “ekonomski, okoljski in socialni” ali “ekologija, gospodarstvo in pravičnost”. [23] To so nekateri avtorji razširili, da bi vključili četrti steber kulture, institucij ali upravljanja, [23] ali alternativno preoblikovali kot štiri področja socialno – ekologije, ekonomije, politike in kulture [24], s čimer so ekonomiji spet znotraj družbenega in obravnavanje ekologije kot stičišča družbenega in naravnega. [25]Okoljski (ali ekološki)Glej tudi: Ekološki inženiringPovezava med ekološkim odtisom in indeksom človekovega razvoja (HDI) \ tEkološko stabilnost naselij je del odnosa med ljudmi in njihovih naravnih, družbenih in grajenega okolja . [26] To imenujemo tudi človeška ekologija , s čimer se trajnostni razvoj širi na področje zdravja ljudi. Temeljne človeške potrebe, kot so razpoložljivost in kakovost zraka, vode, hrane in zatočišča, so tudi ekološki temelji za trajnostni razvoj; [27] obravnavanje tveganja za javno zdravje z naložbami v ekosistemske storitve je lahko močna in preobrazbena sila za trajnostni razvoj, ki se v tem smislu nanaša na vse vrste. [28]Okoljska trajnost se nanaša na naravno okolje in na to, kako vzdržuje in ostaja raznolika in produktivna. Ker so naravni viri pridobljeni iz okolja, sta stanje zraka, voda in podnebje še posebej zaskrbljujoči. Peto poročilo o oceni IPCC opisuje sedanje znanje o znanstvenih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov v zvezi s podnebnimi spremembami , in navaja možnosti za prilagajanje in ublažitev . [29]Okoljska trajnost zahteva, da družba oblikuje dejavnosti, ki bodo zadostile človeškim potrebam in hkrati ohranile sisteme za podporo življenju na planetu. To na primer vključuje trajnostno uporabo vode, uporabo obnovljivih virov energije in trajnostne materialne dobave (npr. Nabiranje lesa iz gozdov po stopnji, ki ohranja biomaso in biotsko raznovrstnost). [ potreben citat ]Nevzdržna situacija se zgodi, ko se naravni kapital (vsota naravnih virov) porabi hitreje, kot ga je mogoče obnoviti. Trajnost zahteva, da človeška dejavnost uporablja naravne vire samo s hitrostjo, ki jo je mogoče naravno obnoviti. Inherentno je koncept trajnostnega razvoja prepleten s konceptom nosilne zmogljivosti. Teoretično je dolgoročni rezultat degradacije okolja nezmožnost vzdrževanja človeškega življenja. Takšna degradacija v svetovnem merilu bi morala pomeniti povečanje stopnje smrtnosti ljudi, dokler se prebivalstvo ne zmanjša na tisto, kar podpira degradirano okolje. [ Navedba potrebnih ] Če se razgradnja nadaljuje po določenem kritična točkaali kritični prag, ki bi privedel do morebitnega izumrtja človeštva. [ potreben citat ]Poraba naravnih virovStanje okoljaTrajnostBolj kot sposobnost narave za dopolnjevanjeDegradacija okoljaNi trajnostnoEnako kot sposobnost narave za dopolnjevanjeOkoljsko ravnovesjeEkonomija stabilnega stanjaManj kot sposobnost narave, da napolniOkoljska prenovaOkoljsko trajnostnaCelostni elementi za trajnostni razvoj so raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Zgleden primer je evropska politika na področju okoljskih raziskav in inovacij , katere cilj je opredeliti in izvajati agendo za preoblikovanje za okolju prijaznejše gospodarstvo in družbo kot celoto, da bi dosegli resnično trajnostni razvoj. Raziskave in inovacije v Evropi finančno podpira program Obzorje 2020 , ki je odprt tudi za sodelovanje po vsem svetu. [30] Obetaven smeri trajnostnega razvoja je zasnovati sisteme, ki so prilagodljivi in reverzibilna. [31] [32]Onesnaževanje javnih sredstev dejansko ni drugačno dejanje, ampak samo obratna tragedija skupnih dobrin, saj se namesto, da bi nekaj vzeli ven, nekaj vnese v skupno blago. Kadar se stroški onesnaževanja skupnih dobrin ne vračunajo v stroške porabljenih predmetov, postane naravno, da so onesnaženi, saj so stroški onesnaževanja zunaj stroškov proizvedenega blaga in stroškov čiščenja odpadkov, preden je odpadki presegajo stroške sproščanja odpadkov neposredno v skupne površine. Torej je edini način za rešitev tega problema zaščita ekologije skupnega blaga, tako da se z davki ali globami dražji sprostitev odpadkov neposredno v skupne površine, kot bi bil strošek čiščenja odpadkov pred izpustom. [33]Torej se lahko poskuša pritožiti na etiko situacije s tem, da počne pravica kot posameznik, toda v odsotnosti kakršnih koli neposrednih posledic bo posameznik skušal narediti tisto, kar je najbolje za osebo, in ne tisto, kar je najbolje za javno dobro. Še enkrat, to vprašanje je treba obravnavati. Ker ne bo obravnavano, bo razvoj skupne lastnine nemogoče doseči na trajnosten način. Torej je ta tema osrednjega pomena za razumevanje ustvarjanja trajnostnega položaja od upravljanja javnih sredstev, ki se uporabljajo za osebno uporabo.KmetijstvoGlej tudi: Trajnostno kmetijstvoTrajnostno kmetijstvo je sestavljeno iz okolju prijaznih načinov kmetovanja, ki omogočajo pridelavo poljščin ali živine brez škode za človeške ali naravne sisteme. Vključuje preprečevanje škodljivih učinkov na tla, vodo, biotsko raznovrstnost, okoliške ali nadaljnje vire – kot tudi na tiste, ki delajo ali živijo na kmetiji ali na sosednjih območjih. Koncept trajnostnega kmetijstva se medgeneracijsko razširi na ohranjene ali izboljšane naravne vire, biotske in gospodarske osnove, ne pa na tisto, ki je bila izčrpana ali onesnažena. [34] Elementi trajnostnega kmetijstva vključujejo permakulturo , kmetijsko gozdarstvo , mešano kmetijstvo , večkratno pridelavo in kolobarjenje. [35] Vključuje kmetijske metode, ki ne ogrožajo okolja, pametne kmetijske tehnologije, ki izboljšujejo kakovostno okolje za ljudi, da uspevajo, ter ponovno pridobivanje in preoblikovanje puščav v kmetijska zemljišča (Herman Daly, 2017). [ potreben citat ]Obstajajo številni standardi trajnostnega razvoja in certifikacijski sistemi, vključno z organskim certificiranjem , združenjem Rainforest Alliance , pravično trgovino , certificiranim UTZ , prijaznim za ptice in skupnim kodeksom Skupnosti za kavo (4C). [36] [37]EkonomijaDel serije naEkološka ekonomijaČloveški ekonomski sistem gledamo kot podsistem globalnega okoljaKoncepti[skrij]NosilnostEkološka tržna nepopolnostEkološki model konkurenceStoritve ekosistemovUtelešena energijaEnergetsko knjigovodstvoEntropijski pesimizemIndeks trajnostne gospodarske blaginjeNaravni kapitalVesoljska ladja ZemljaGospodarstvo v stabilnem stanjuTrajnost, „šibka“ in „močna“Neekonomska rastLjudje[pokaži]Dela[prikaži]Sorodne teme[prikaži]vteNaprava za čiščenje odplak, ki uporablja sončno energijo , v samostanu Santuari de Lluc na Majorki.Glej tudi: Ekološka ekonomijaPredlagano je bilo, da je treba zaradi revščine na podeželju in prekomernega izkoriščanja okoljske vire obravnavati kot pomembna gospodarska sredstva, imenovana naravni kapital . [38] Gospodarski razvoj je tradicionalno zahtevala rast bruto domačega proizvoda . Ta model neomejene osebne rasti in rasti BDP se lahko konča. [39] Trajnostni razvoj lahko vključuje izboljšanje kakovosti življenja za mnoge, vendar lahko zahtevajo zmanjšanje porabe virov . [40] Po mnenju ekološkega ekonomista Malteja Faberja je ekološka ekonomija opredeljena s poudarkom na naravi, pravičnosti in času. Vprašanjamedgeneracijska pravičnost , nepopravljivost okoljskih sprememb, negotovost dolgoročnih rezultatov in vodnik za trajnostni razvoj ekološka ekonomska analiza in vrednotenje. [41]Že v sedemdesetih letih 20. stoletja je bil koncept trajnosti uporabljen za opis ekonomije “v ravnovesju z osnovnimi sistemi ekološke podpore”. [42] Znanstveniki na številnih področjih so poudarili omejitve rasti , [43] [44] in ekonomisti so predstavili alternative, na primer ” gospodarstvo z ustaljenim stanjem “, da bi obravnavale pomisleke glede posledic širjenja človeškega razvoja na planetu. [5] Leta 1987 je ekonomist Edward Barbier objavil študijo Koncept trajnostnega gospodarskega razvoja , v kateri je spoznal, da cilji ohranjanja okolja in gospodarskega razvoja niso konfliktni in se lahko medsebojno krepijo. [45]Študija Svetovne banke iz leta 1999 je pokazala, da imajo oblikovalci politik na podlagi teorije resničnih prihrankov veliko možnih posegov za povečanje trajnosti, makroekonomije ali izključno okoljske. [46] V več študijah je bilo ugotovljeno, da so učinkovite politike za obnovljivo energijo in onesnaževanje združljive z večjo blaginjo ljudi, ki sčasoma dosežejo stabilno stanje zlatega pravila. [47] [48] [49] [50]Študija, Interpretacija trajnosti v ekonomskih pogojih , je našla tri stebre trajnostnega razvoja, medsebojne povezanosti, medgeneracijske pravičnosti in dinamične učinkovitosti . [51]Vendar Gilbert Rist poudarja, da je Svetovna banka izkrivila pojem trajnostnega razvoja, da bi dokazala, da gospodarskega razvoja ni treba odvračati v interesu ohranjanja ekosistema. Piše: “Iz tega zornega kota” trajnostni razvoj “izgleda kot prikrivanje … Stvar, ki naj bi bila trajna, je resnično” razvoj “, ne pa sposobnost tolerance ekosistema ali človeških družb.” [52]Svetovna banka, vodilni proizvajalec okoljskega znanja, še naprej zagovarja obojestransko privlačne možnosti za gospodarsko rast in ekološko stabilnost, čeprav njeni ekonomisti izražajo svoje dvome. [53] Herman Daly , ekonomist za banko od leta 1988 do 1994, piše:Ko so avtorji WDR ’92 [zelo vplivnega poročila o svetovnem razvoju iz leta 1992, ki je predstavljalo okolje] pripravljali poročilo, so me poklicali, da v svojem delu prosim za primere strategij, ki koristijo vsem. Kaj naj rečem? Nihče ne obstaja v tej čisti obliki; obstajajo kompromisi, ne “zmagovalni dobitki”. Toda želijo videti svet “zmagovalnih zmag” na podlagi členov vere, ne pa dejstva. Želel sem prispevati, ker so v banki pomembni WDR , [ker] vodje nalog berejo [jih], da bi našli filozofsko utemeljitev za svoj zadnji krog projektov. Vendar niso želeli slišati, kako so stvari resnično, ali kaj sem našel v svojem delu … ” [54]Meta pregled v letu 2002 je obravnaval okoljsko in gospodarsko vrednotenje ter ugotovil pomanjkanje “trajnostnih politik”. [55] Študija iz leta 2004 je vprašala, ali porabimo preveč. [56] Študija, ki je leta 2007 zaključila, da znanje, proizvedeni in človeški kapital (zdravje in izobraževanje), niso nadomestili degradacije naravnega kapitala v mnogih delih sveta. [57] Predlagano je bilo, da se medgeneracijska pravičnost lahko vključi v trajnostni razvoj in sprejemanje odločitev, kar je postalo običajno v ekonomskih ocenah ekonomije podnebja. [58] V meta pregledu leta 2009 so bili opredeljeni pogoji za odločne ukrepe za ukrepanje na področju podnebnih spremembin pozval k večjemu delu, da bi v celoti upoštevali ustrezno ekonomijo in kako vpliva na človekovo blaginjo. [59] Po mnenju okoljevarstvenika za prosti trg Johna Baden “je izboljšanje kakovosti okolja odvisno od tržnega gospodarstva in obstoja zakonitih in zaščitenih lastninskih pravic”. Omogočajo učinkovito prakso osebne odgovornosti in razvoj mehanizmov za varstvo okolja. Država lahko v tem kontekstu “ustvari pogoje, ki ljudi spodbujajo k reševanju okolja”. [60]Misum, Center za trajnostne trge Mistra, ki ima sedež na Ekonomski šoli v Stockholmu , si prizadeva zagotoviti politične raziskave in nasvete švedskim in mednarodnim akterjem o trajnostnih trgih. Misum je interdisciplinarni in večstranski center znanja, namenjen trajnostnim in trajnostnim trgom in vsebuje tri raziskovalne platforme: Trajnostni finančni trgi (Mistra Financial Systems), Trajnost v proizvodnji in potrošnji ter trajnostni socialno-ekonomski razvoj. [61]Okoljska ekonomijaGlavni članek: Ekonomika okoljaCelotno okolje ne vključuje samo biosfere zemlje, zraka in vode, ampak tudi človeške interakcije s temi stvarmi, z naravo in s tem, kar so ljudje ustvarili kot svojo okolico. [62]Ker države po vsem svetu še naprej gospodarsko napredujejo, obremenjujejo sposobnost naravnega okolja, da absorbira visoko raven onesnaževal, ki so nastala kot del te gospodarske rasti. Zato je treba poiskati rešitve, da bodo lahko gospodarstva na svetu še naprej rasla, vendar ne na račun javnega dobra. V gospodarskem svetu je treba količino okoljske kakovosti obravnavati kot omejeno ponudbo in jo zato obravnavamo kot omejen vir. To je vir, ki ga je treba zaščititi. Eden od skupnih načinov za analizo možnih rezultatov političnih odločitev o redkih virih je analiza stroškov in koristi. Ta vrsta analize je v nasprotju z različnimi možnostmi dodeljevanja sredstev in na podlagi ocene pričakovanega poteka ukrepov in posledic teh ukrepov, \ t[63]Analiza koristi in stroškov lahko v bistvu obravnava več načinov reševanja problema in nato dodeli najboljšo pot za rešitev, ki temelji na vrsti posledic, ki bi nastale zaradi nadaljnjega razvoja posameznih ukrepov, in nato izbira poteka ukrep, ki ima za posledico najmanj škodo za pričakovani izid za kakovost okolja, ki ostane po tem razvoju ali procesu. Ta analiza še dodatno otežuje medsebojne odnose različnih delov okolja, na katere lahko vpliva izbrani način delovanja. Včasih je skoraj nemogoče napovedati različne izide poteka, zaradi nepričakovanih posledic in količine neznank, ki niso upoštevane v analizi koristi in stroškov. [potreben citat ]EnergijaGlavni članki: pametna mreža in trajnostna energijaTrajnostna energija je čista in se lahko uporablja v daljšem časovnem obdobju. Za razliko od fosilnih goriv in biogoriv, ​​ki zagotavljajo večino svetovne energije, obnovljivi viri energije, kot so hidroelektrarne, sončna in vetrna energija, proizvajajo veliko manj onesnaževanja. [64] [65] Sončna energija se običajno uporablja na javnih parkirnih metrih, uličnih svetilkah in strehi stavb. [66] Vetrna energija se je hitro povečala, njen delež svetovne porabe električne energije ob koncu leta 2014 je znašal 3,1%. [67]Večina infrastruktur fosilnih goriv v Kaliforniji je nameščenih v skupnostih z nizkimi dohodki ali blizu njih, in so tradicionalno najbolj prizadete iz kalifornijskega energetskega sistema za fosilna goriva. Te skupnosti so zgodovinsko opuščene v procesu odločanja in pogosto končajo z umazanimi elektrarnami in drugimi umazanimi energetskimi projekti, ki zastrupljajo zrak in škodujejo območju. Te strupene snovi so glavni dejavniki zdravstvenih težav v skupnostih. Ker postajajo obnovljivi viri energije pogostejši, infrastrukturo za fosilna goriva nadomestijo obnovljivi viri energije, ki tem skupnostim zagotavlja boljšo socialno pravičnost. [68] Na splošno in dolgoročno gledano naj bi trajnostni razvoj na področju energetike prispeval tudi k gospodarski trajnosti in nacionalni varnosti skupnosti, s čimer se vse bolj spodbuja z naložbenimi politikami. [69]ProizvodnjaGlavni članek: Zelena proizvodnja in distribuirana proizvodnjaTehnologijaGlej tudi: Ustrezna tehnologija , Okoljski inženiring in Okoljska tehnologijaEden od temeljnih konceptov trajnostnega razvoja je, da se lahko tehnologija uporabi za pomoč ljudem pri izpolnjevanju njihovih razvojnih potreb. Tehnologijo za izpolnitev teh potreb trajnostnega razvoja pogosto imenujemo ustrezna tehnologija , ki je ideološko gibanje (in njegove manifestacije), ki ga je ekonomist EF Schumacher v svojem vplivnem delu, Small is Beautiful, prvotno artikuliral kot vmesno tehnologijo . zdaj pokriva širok spekter tehnologij. [70] Tako Schumacher kot mnogi sodobni zagovorniki ustrezne tehnologije prav tako poudarjajo tehnologijo kot osredotočenost na ljudi. [71] Danes se ustrezna tehnologija pogosto razvija z uporabo odprte kodenačela, ki so privedla do ustrezne tehnologije odprte kode (OSAT) in s tem številne načrte tehnologije, lahko prosto najdemo na internetu . [72]OSAT je bil predlagan kot nov model omogočanja inovacij za trajnostni razvoj. [73] [74]TransportGlej tudi: Trajnostni prometPromet veliko prispeva k emisijam toplogrednih plinov. Rečeno je, da je ena tretjina vseh proizvedenih plinov posledica prevoza. [75] Motorizirani prevoz sprosti tudi izpušne pline, ki vsebujejo trdne delce, ki so nevarni za zdravje ljudi in prispevajo k podnebnim spremembam. [76]Trajnostni promet ima številne socialne in gospodarske koristi, ki lahko pospešijo lokalni trajnostni razvoj. Glede na vrsto poročil globalnega partnerstva za razvojne strategije z nizkimi emisijami (LEDS GP) lahko trajnostni promet pomaga ustvarjati delovna mesta, [77]izboljšuje varnost potnikov z naložbami v kolesarske steze in poti za pešce, [78] omogoča dostop do zaposlitve in socialne varnosti. dostopnejše in učinkovitejše. Prav tako ponuja praktično priložnost, da se ljudem prihranijo čas in dohodki gospodinjstev, pa tudi vladni proračuni [79], s čimer se naložbe v trajnostni promet izkoristijo za vse.Nekatere zahodne države so promet bolj trajnostne v dolgoročnih in kratkoročnih izvedbah. [80] Primer je sprememba razpoložljivega prevoza v Freiburgu v Nemčiji . Mesto je uvedlo obsežne metode javnega prevoza, kolesarjenja in hoje, skupaj z velikimi območji, kjer avtomobili niso dovoljeni. [75]Ker so številne zahodne države zelo avtomobilsko usmerjene, je glavni tranzit, ki ga ljudje uporabljajo osebna vozila. Približno 80% njihovih potovanj vključuje avtomobile. [75] Zato je Kalifornija ena največjih onesnaževalcev toplogrednih plinov v Združenih državah. Zvezna vlada mora pripraviti nekaj načrtov za zmanjšanje skupnega števila potovanj z vozili, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Kot naprimer:Izboljšati javni prevoz z zagotavljanjem večjega območja pokrivanja, da bi zagotovili večjo mobilnost in dostopnost, novo tehnologijo za zagotovitev zanesljivejšega in odzivnejšega javnega prometnega omrežja. [81]Spodbujajte hojo in kolesarjenje z zagotavljanjem širše poti za pešce, kolesarskih postaj v centru, poiščite parkirišča daleč od nakupovalnega središča, omejite parkirišče na ulici, počasnejši prometni pas v središču mesta.Povečati stroške lastništva avtomobila in davkov na plin s povečanjem parkirnin in cestnin ter spodbuditi ljudi, da vozijo bolj varčna vozila. To lahko povzroči problem socialne enakosti, saj ljudje z nižjimi dohodki običajno vozijo starejša vozila z nižjo porabo goriva. Vlada lahko uporabi dodatne prihodke, pobrane od davkov in cestnin, za izboljšanje javnega prevoza in koristi revnim skupnostim. [82]Druge države in narodi so si prizadevali, da bi znanje iz vedenjske ekonomije prevedli v trajnostne prometne politike, ki temeljijo na dokazih . [ potreben citat ]BusinessGlej tudi: Korporativna trajnostNajbolj splošno sprejeto merilo za trajnost podjetja je učinkovito izkoriščanje naravnega kapitala podjetja. Ta ekološka učinkovitost se običajno izračuna kot gospodarska vrednost, ki jo podjetje doda glede na svoj skupni ekološki vpliv. [83] To idejo je populariziral Svetovni poslovni svet za trajnostni razvoj ( WBCSD ) pod naslednjo opredelitvijo: “Ekološka učinkovitost se doseže z dobavo blaga in storitev po konkurenčnih cenah, ki zadovoljujejo človeške potrebe in prinašajo kakovost življenja, postopno zmanjševanje ekoloških vplivov in intenzivnosti virov skozi ves življenjski cikel na raven, ki je vsaj v skladu z zemeljsko zmogljivostjo (DeSimone in Popoff, 1997: 47). [84]Podobno kot koncept ekološke učinkovitosti, vendar je doslej manj raziskano, je drugo merilo za trajnost podjetja. Socialna učinkovitost [85] opisuje razmerje med dodano vrednostjo podjetja in njegovim družbenim vplivom. Medtem ko je mogoče domnevati, da je večina vplivov podjetij na okolje negativna (razen redkih izjem, kot je sajenje dreves), to ne velja za socialne vplive. Te so lahko pozitivne (npr. Dajanje podjetij, ustvarjanje zaposlitve) ali negativne (npr. Nezgode pri delu, mobing zaposlenih, kršitve človekovih pravic). Glede na vrsto vpliva socialna učinkovitost tako poskuša zmanjšati negativne socialne učinke (tj. Nesreče na dodano vrednost) bodisi povečati pozitivne socialne učinke (tj. Donacije na dodano vrednost) glede na dodano vrednost. [potreben citat ]Okoljska učinkovitost in socialna učinkovitost se nanašata predvsem na povečanje gospodarske vzdržnosti. V tem procesu instrumentalizirajo tako naravni kot socialni kapital, da bi imeli koristi od situacij, ki koristijo vsem. Vendar, kot poudarjajo Dyllick in Hockerts [85] , samo poslovni primer ne bo zadostoval za uresničitev trajnostnega razvoja. Štiri merila, ki jih je treba izpolniti, če želimo doseči trajnostni razvoj, kažejo na ekološko učinkovitost, socialno učinkovitost, zadostnost in ekološko pravičnost. [ potreben citat ]CASI Global, New York “Družbena odgovornost podjetij in trajnostni razvoj skupaj vodita k trajnostnemu razvoju. Družbena odgovornost podjetij ni tisto, kar počnete s svojim dobičkom, temveč je način, kako ustvarjate dobiček. To pomeni, da je DOP del vsakega oddelka podjetja. vrednostne verige in ni del kadrov / neodvisnega oddelka. V vsakem oddelku podjetja je treba meriti trajnost kot učinke na človeške vire, okolje in ekologijo. http://casiglobal.us/DohodekTrenutno lahko trajnostni razvoj zmanjša revščino . Trajnostni razvoj zmanjšuje revščino s finančnim (med drugim uravnoteženim proračunom), okoljskimi (življenjskimi pogoji) in socialnimi (vključno z enakostjo dohodkov) sredstvi. [86]ArhitekturaGlej tudi: Trajnostna arhitekturaV trajnostni arhitekturi nedavna gibanja novega urbanizma in nove klasične arhitekture spodbujajo trajnostni pristop k gradnji, ki ceni in razvija pametno rast , arhitekturno tradicijo in klasično oblikovanje . [87] [88] To je v nasprotju z modernistično in mednarodno arhitekturo stila , kot tudi nasprotujočim samotnim stanovanjskim naseljem in primestnemu raztezanju , z daljšimi razdaljami na poti in velikimi ekološkimi odtisi. [89]Oba trenda sta se začela v osemdesetih letih. (Treba je opozoriti, da je trajnostna arhitektura predvsem pomembni za ekonomiko domeni, medtem ko arhitekturne krajine se nanaša bolj na ekološkem področju.) [ Uredi ]PolitikaGlej tudi: Okoljska politika , Okoljsko upravljanje in Trajnostna metrika in indeksiŠtudija je ugotovila, da so socialni kazalniki in zato kazalci trajnostnega razvoja znanstveni konstrukti, katerih glavni cilj je obveščanje o oblikovanju javne politike. [90] Mednarodni inštitut za trajnostni razvoj je prav tako razvil okvir politično politike, vezano na indeks trajnostnega razvoja za vzpostavitev merljivih subjektov in meritve. Okvir je sestavljen iz šestih ključnih področij, mednarodne trgovine in naložb, ekonomske politike, podnebnih sprememb in energije, merjenja in ocenjevanja, upravljanja naravnih virov in vloge komunikacijskih tehnologij v trajnostnem razvoju.Program Združenih narodov za globalno pogodbo je določil trajnostni politični razvoj na način, ki razširja običajno opredelitev zunaj držav in upravljanja. Politično je opredeljeno kot področje praks in pomenov, povezanih z osnovnimi vprašanji družbene moči, ki se nanašajo na organizacijo, avtorizacijo, legitimacijo in ureditev skupnega družbenega življenja. Ta opredelitev je v skladu s stališčem, da so politične spremembe pomembne za odziv na gospodarske, ekološke in kulturne izzive. To pomeni tudi, da je mogoče obravnavati politiko gospodarskih sprememb. Našteli so sedem poddomen na področju politike: [91]Organizacija in upravljanjePravo in pravičnostKomunikacija in kritikaZastopanje in pogajanjaVarnost in soglasjeDialog in spravaEtika in odgovornostTo je v skladu s poudarkom Komisije Brundtland na razvoju, ki ga vodijo načela človekovih pravic (glej zgoraj).KulturaOblikovanje napredka trajnostnega razvoja v skladu s krogi trajnostnega razvoja, ki jih uporabljajo Združeni narodi .Z različnim poudarkom so nekateri raziskovalci in institucije poudarili, da je treba dimenzijam trajnostnega razvoja dodati četrto dimenzijo, saj se triple bottom-line razsežnosti ekonomskega, okoljskega in socialnega vidika ne zdijo dovolj za odražanje kompleksnosti sodobne družbe. V tem okviru Agenda 21 za kulturo ter Združena mesta in lokalne vlade(UCLG) Izvršilno predsedstvo vodi pripravo izjave o politiki “Kultura: četrti steber trajnostnega razvoja”, sprejete 17. novembra 2010 v okviru Svetovnega vrha lokalnih in regionalnih voditeljev – 3. svetovni kongres UCLG, ki je potekal v Mehiki Mesto. Ta dokument predstavlja novo perspektivo in opozarja na odnos med kulturo in trajnostnim razvojem z dvojnim pristopom: razvoj trdne kulturne politike in zagovarjanje kulturne razsežnosti v vseh javnih politikah. Pristop krogov trajnostnega razvoja loči štiri področja ekonomske, ekološke, politične in kulturne trajnosti. [92] [93] [94]Druge organizacije so podprle tudi idejo o četrti domeni trajnostnega razvoja. Mreža odličnosti “Trajnostni razvoj v raznolikem svetu” [95], ki jo podpira Evropska unija , združuje multidisciplinarne zmogljivosti in razlaga kulturno raznolikost kot ključni element nove strategije za trajnostni razvoj. Četrti steber teorije trajnostnega razvoja je v svojem manifestu umetnostnega in arhitekturnega gibanja Neo-futurizma , katerega ime je navdihnilo poročilo Združenih narodov Naša skupna prihodnost, navedel izvršni direktor Inštituta IMI pri Unescu Vito Di Bari [96]. . TheKrogi trajnostnega pristopa, ki ga uporablja Metropolis, opredeljuje (četrto) kulturno domeno kot prakse, diskurze in materialne izraze, ki sčasoma izražajo kontinuitete in diskontinuitete družbenega pomena. [91]

klimatske naprave mitsubishi

Klimatske naprave Mitsubishi so skozi leta svojega obstoja postale priznane na področju sodobne tehnologije in inovacij, kar posledično ustvarja tudi dobro naložbo.

Zakaj ravno klimatska naprava Mitsubishi?

Strokovnjaki na tem področju pravijo, da so bile klimatske naprave Mitsubishi ustvarjene z enim samim namenom: zagotoviti največjo udobje skozi celotno življenjsko dobo proizvoda ter okolju prijazen izdelek z odlično izkušnjo pri njeni uporabi.

Energetska učinkovitost pri klimatskih napravah Mitsubishi

Klimatska naprava Mitsubishi ima ogromen poudarek na energetski varčnosti. Ker smo kot strokovnjaki zelo izkušeni na tem področju, lahko vidimo številne prednosti, ki jih tovrstne klimatske naprave prinašajo našim uporabnikom. Naši izdelki strmijo k zmanjšanju porabe energije v vašem domu ali pisarni in zaradi tega bodo zagotovo tudi nižji tudi mesečni računi za elektriko.

Klimatske naprave Mitsubishi uporabljajo inovativno tehnologijo

Klimatske naprave Mitsubishi vsebujejo edinstven motor, imenovan “Poki-Poki Motor”, ki je bil razvit na Japonskem. Deluje podprt z visoko magnetno silo z veliko gostote, ki zagotavlja potencial tovrstne naprave.

Izdelki Mitsubish so opremljeni z magnetnim pretokom vektorja magnetnega pretoka – mikročip, ki pretvarja električni val motorja mehanske naprave v sinusni val, kar vodi k večji moči in manjši izgubi energije. To je ta raznolikost tehnologije klimatskih naprav Mitsubishi, skupaj z eko električnim pretvornikom vektorskih valov, pulznim AM upravljanjem in sprejemnikom moči ter dvojnim krmiljenjem LEV.

Klimatske naprave Mitsubishi zadovoljijo potrebe vsakega uporabnika

Kot smo že omenili, Mitsubishi Electric s svojimi enotami vedno deluje v smeri varčevanja z energijo, prednost pa daje tudi učinkovitem delovanju ter minimalnem vzdrževanju. Mitsubishi je izdal velik spekter različnih rešitev za klimatske naprave, ki se prilagodijo potrebam in želje vsake stranke.

Mitsubishi izdelki ponujajo klimatske enote v različnih vrstah: od enostavnih klimatskih naprav v prostoru do številnih vrhunskih kanalskih klimatskih naprav. Skupno jim je to, da so podprte z najboljšo tehnologijo in sledijo najboljšim standardom kakovosti. Stranka se lahko za tovrstni izdelek odloči ne glede na vrsto stavbe ali velikost prostora, kjer potrebuje klimatsko napravo, saj se podjetje trudi, da bi zadovoljilo želje svojih strank.

Zanesljivost podjetja pri izdelavi zgolj najpreprostejšega izdelka, kot so klimatske naprave Mitsubishi Electric in izkušnje naših inštalaterjev, lahko poskrbijo, da je vaš dom ali delovno mesto najbolj prijetno okolje, v katerem ste lahko.

Za več informacij o nakupu klimatske naprave Mitsubishi Electric in namestitvi v vaš dom ali pisarniški prostor obiščite našo stran